background

Välkommen till Göingebygdens lokala handel

Här hittar du ett stort utbud utav Östra Göinges lokala handlare, stora som små. Allt från din livsmedelsbutik till din hantverkare. Vår strävan är att öka den lokala handeln och servicen, både för att berika vår landsbygd och för att bidra till att minska resor för miljöns skull. Detta är nu en uppstart till Göinge Bygdens lokala handel och tanken är att vi ska utöka portalen med fler branscher i framtiden för ett större utbud. Vår ambition är att utveckla sidan och nästa steg kanske blir en App?

Vi har försökt att göra det så lätt som möjligt för dig att söka i portalen. Därför är det uppdelat i branscher och orter och vissa företag har även underbranscher. Inga kostnader för att vara med, utan enbart Ert medgivande.

Hoppas Du kommer att ha nyttan utav vår tjänst och att du kan rekommendera den vidare till ditt kontaktnät såsom kunder, grannar, nyinflyttade, turister m fl.

Har du synpunkter på sidan så är vi väldigt tacksamma för din återkoppling. Ex att vi missat ”ditt” företag eller något annat som saknas. I så fall ber vi Dig vänligen kontakta oss snarast på följande e-post:

info@goingenaringsliv.se

background

Sök bland företag

Här kan du enkelt söka bland företagen i Göingebygden

Image

För företagare

Den tongivande aktören

Göinge Näringsliv är den tongivande aktören i näringslivsfrågor i Östra Göinge, och den naturliga plattformen där företag möts och utvecklas

Nya affärsrelationer

Göinge Näringsliv skapar nya affärsrelationer genom att nätverka, dela erfarenheter med varann samt skapar en plattform för marknadsföring.

Image

En del av Skånes Gröna Hjärta

Östra Göinge kommun är en ekonomiskt stark kommun med planer för framtiden, framåtandan här är påtaglig. Idag kännetecknas Östra Göinge kommun av samhällsservice med god kvalitet präglad av kundfokus, hållbarhetstänkande och ständig utveckling.

Det finns många skäl till att vi kallar Östra Göinge för Skånes gröna hjärta.

Läs mer »